วันที่ 2 ส.ค.60 เวลา 1000 พ.อ.วิพุธ แสงเงินอ่อน รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกศึกษา และปฐมนิเทศ หลักสูตร ตามแนวทางรับราชการกำลังพลสำรอง ประจำปี 2560 โดยมี ผู้แทน ศร., ผอ.สกศ.ฯ, ฝอ.,ฝก., ผบ.นขต., ครู-อาจารย์ และ กำลังพล รร.กสร.ศสร. เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม รร.กสร.ศสร.

003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 001 002 jquery lightbox galleriesby VisualLightBox.com v5.7