เมื่อวันที่ 6 ส.ค.60 เวลา13.30-16.00 รร.กสร.ศสร. ได้นำหลักสูตรกำลังพลสำรอง ประปี 2560 จำนวน 200 นาย เข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พ.ท.สุรชัย หล่ำชู ผบ.พัน.นร.รร.กสร.ศสร. เป็นหัวหน้าคณะ

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 jquery lightbox galleriesby VisualLightBox.com v5.7