- วันที่่ 7 ก.ค.60 เวลา 0730 พ.อ.เกษม ตราชู ผอ.สกศ.รร.กสร.ศสร. เป็นประธานในพิธี เวียนเทียน เนื่องในวัน อาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ในปีนี้ตรงกับวันเสาร์
ที่ 8 ก.ค.60 ซึ่ง รร.กสร.ศสร. ได้จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี โดยมีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง รร.กสร.ศสร. ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อุโบสถ วัดธรรมวารี

 

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 lightbox jquery pluginby VisualLightBox.com v6.1