เมื่อวันที่ ๘ ส.ค.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๒๐๐ พันเอกเกษม ตราชู ผอ.สกศ.รร.กสร.ศสร.เป็นผู้แทน รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. พบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเหล่ากาชาด จ.ประจวบคีรีขันธ์ มารับการบริจาค ณ หอประชุม รร.กสร.ศสร. มีผู้บริจาคทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๐ นาย

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 jquery lightbox galleriesby VisualLightBox.com v5.7