เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 1700 พันเอก วิพุธ แสงเงินอ่อน รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. นำ ข้าราชการ กำลังพล และครอบครัว ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ บริเวณบ่อน้ำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชน โรงเรียนการกำลังสำรอง ศูนย์การกำลังสำรอง

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 jquery lightbox galleriesby VisualLightBox.com v5.7