- วันที่ 11 ก.ค.60 เวลา 0900-1200 พ.อ.วิพุธ แสงเงินอ่อน รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. เป็นประธานในพิธี อบรม เรื่องมารยาทบนโต๊ะอาหารแบบสากล ให้กับหลักสูตรตามแนวทางรับราชการสายงานสัสดี ทั้ง 3 หลักสูตร โดยได้เชิญ ผศ.วิวรณ์ วงศ์อรุณ และคณะฯ จากมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นวิทยากรการอบรม ณ หอประชุม รร.กสร.ศสร

 

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 lightbox jquery pluginby VisualLightBox.com v6.1