เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 60 เวลา 0730 พันเอก วิพุธ แสงเงินอ่อน รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. นำข้าราชการ กำลังพล และ สมาชิกชมรมแม่บ้าน รร.กสร.ศสร. ร่วมพิธีเนื่องในวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ปีที่ 130
ณ บริเวณศาลาพระพุทธเจ้าหลวง ท่าเสด็จ ศูนย์การทหารราบ โดยมี พลตรี สุเทพ นพวิง ผบ.ศร. เป็นประธาน

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 jquery lightbox galleriesby VisualLightBox.com v5.7