- วันที่ 13 ก.ค.60 เวลา 0930 พ.อ.วิพุธ แสงเงินอ่อน รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษา หลักสูตร นายสิบสัสดีอาวุโส รุ่นที่ 28 ประจำปี 2560 โดยมี
ผู้แทน ผบ.ศร., ผอ.สกศ.ฯ, รอง เสธฯ, ฝอ., ฝก., ผบ.นขต. อาจารย์-ครู และกำลังพล รร.กสร.ศสร. เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม รร.กสร.ศสร.

012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 lightbox jquery pluginby VisualLightBox.com v6.1