เมื่อวันที่ 16 ส.ค.60 เวลา 0900 ถึง 1130 พ.อ. เกษม ตราชู ผอ.สกศ.รร.กสร. ศสร. เป็นหัวหน้าคณะ นำกำลังพลสำรอง ประจำปี 2560 เดินทางไปศึกษาดูงาน ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์
จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยได้วางพวงมาลาสักการะ อนุเสาวรีย์ พณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ หลังจากนั้นเดินทางไปฟังบรรยายสรุปโดย พ.อ.อาวุธ พุทธอำนวย ผอ.กศ.รร.ร.ศร. และชมการสาธิตอาวุธ
ณ กองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 jquery lightbox galleriesby VisualLightBox.com v5.7