วันที่ 17 ส.ค.60 เวลา 0600 รร.กสร.ศสร. ได้ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพลภายในหน่วย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ณ สนามหน้าหมู่บ้าน รร.กสร.ศสร.
โดยมี พ.อ.วิพุธ แสงเงินอ่อน รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. เป็นประธานในการดำเนินการทดสอบ

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 jquery lightbox galleriesby VisualLightBox.com v5.7