วันที่ 18 ส.ค.60 เวลา 1000 นายกองเอก วรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการ กองอาสารักษาดินแดน /ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ กองอาสารรักษาดินแดน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมสมาชิก อส. หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. (จชต.) รุ่นที่ 26 ประจำปี 2560 โดยมี พ.อ.วิพุธ แสงเงินอ่อน รอง ผบ.รร.กสร.ศสร., ฝอ., ฝก., ครู-อาจารย์
และกำลังพล รร.กสร.ศสร. เข้าร่วมพิธี หลังจากนั้น รร.กสร.ศสร. ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ โดยมี รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. และผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนเป็นผู้บรรยาย ณ หอประชุม รร.กสร.ศสร.

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 jquery lightbox galleriesby VisualLightBox.com v5.7