เมื่อวันที่ 18 ส.ค.60 พ.อ.เกษม ตราชู ผอ.สกศ.รร.กสร.ศสร. เป็นหัวหน้าคณะในการเดินทางไปศึกษาดูงานของกำลังพลสำรอง ประจำปี 2560 ณ พล.ร.9 จ.กาญจนบุรี โดยได้รับการบรรยายสรุป
จาก พล.ร.9 หลังจากนั้นในช่วงเช้า เวลา 0900-1200 ได้เข้าชมหน่วย ทหารช่าง หน่วยทหารม้า และในช่วงบ่ายเวลา 1300-1530 เข้าชมหน่วยทหารสื่อสารและหน่วยทหารปืนใหญ่ ตามลำดับ

009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 001 002 003 004 005 006 007 008 jquery lightbox galleriesby VisualLightBox.com v5.7