วันที่ 27 ก.ค.60 เวลา 0930 พ.อ.วิพุธ แสงเงินอ่อน รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และพิธีปิดการศึกษา หลักสูตร นายสิบสัสดีอาวุโส (สื่ออิเล็กทรอนิกส์)
รุ่นที่ 2 ประจำปี 2560 โดยมี ผอ.สกศ.รร.กสร.ศสร., รอง เสธฯ, ฝอ., ฝก., ผบ.นขต., ครู-อาจารย์ และกำลังพล รร.กสร.ศสร. เข้าร่วมพิธี ณ อาคารเอนกประสงค์ รร.กสร.ศสร.

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 jquery lightbox galleriesby VisualLightBox.com v5.7