วันที่ 30 ส.ค.60 เวลา 1000 พ.อ.ชัยวัฒน์ แจ้งประจักษ์ รอง ผบ.ศสร. เป็นประธานในพิธีประดับยศ มอบประกาศนียบัตร และปิดศึกษาหลักสูตร ตามแนวทางรับราชการ กำลังพลสำรอง ประจำปี 2560
โดยมี รอง ผบ.รร.กสร.ศสร., ฝอ.,ฝก., ผบ.นขต. ครู-อาจารย์ และกำลังพล รร.กสร.ศสร. เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม รร.กสร.ศสร.

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 jquery lightbox galleriesby VisualLightBox.com v5.7