พิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาสมาชิก อส. หลักสูตร ผบ.ร้อย.อส. รุ่นที่ ๕๐ และ ๕๑

เมื่อ ๒๘ พ.ค.๖๑ นายกองเอก ศักดิ์ชัย   แตงฮ่อ  รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาสมาชิก อส. หลักสูตร ผบ.ร้อย.อส. รุ่นที่ ๕๐ และ ๕๑ ณ หอประชุม ศสร. โดยมี พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว  ผบ.ศสร. ให้การต้อนรับ