พิธีเปิดการฝึกภาคสนาม และตรวจสภาพความพร้อมรบ หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๒๙

เมื่อ ๓๐ พ.ค.๖๑  พ.อ.เรืองศักดิ์   แก่นกำจร  รอง.ผบ.รร.กสร.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม และตรวจสภาพความพร้อมรบ หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๒๙ ณ สนามฝึก รร.กสร.ศสร.