พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร จัดต้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๒๙

  • Print

เมื่อ ๕ มิ.ย.๖๑  พล.ต.สุดยอด   พรมแก้ว ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร จัดต้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๒๙ ณ หอประชุม ศสร.