ร่วมพิธีวันสถาปณา ศร

เมื่อ ๘ มิ.ย.๖๑ พล.ต.สุดยอด    พรมแก้ว ผบ.ศสร. พร้อม ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา ศสร. ร่วมพิธีวันสถาปณา ศร. ณ บก.ศร. โดยมี พล.อ.วีรชัย  อินทุโศภน  ผช.ผบ.ทบ. เป็นประธาน