พิธีประดับเครื่องหมายยศเลื่อนให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น

เมื่อ ๓ เม.ย.๖๑ พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพล ศสร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ บก.ศสร.