ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มค่ายธนะรัชต์ ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อ ๑๓ ธ.ค.๖๐ พ.อ.ศาสตรา  ศรีเพ็ญ  รอง ผบ.ศสร. (๒) พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และ นักกีฬา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มค่ายธนะรัชต์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬากลางค่ายธนะรัชต์