พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส.(จชต.) รุ่นที่ ๒๗

เมือ  ๑๔ ธ.ค.๖๐  พล.ต.สุดยอด   พรมแก้ว  ผบ.ศสร.  เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส.(จชต.) รุ่นที่ ๒๗ ณ  หอประชุม  ศสร.