พิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา

เมื่อ ๒๘ ก.พ.๖๑  พ.อ.ศาสตรา ศรีเพ็ญ รอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา  โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพลทหารร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง ณ วัดธรรมวารีรัตนาราม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์

การอบรมศีลธรรม วัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ก.พ.๖๑

วันที่ ๒๗ ก.พ.๖๑  พ.อ.วินัย ลำโครัตน์  เสธ.ศสร.  เป็นประธานการอบรมศีลธรรม วัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ก.พ.๖๑  โดยมี พ.อ.สมคิด  สวยล้ำ  อศจ.นรด.  เป็นผู้บรรยาย ณ หอประชุม ศสร.

ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมกำลังพล สถานีฝึกที่ ๓๒ การฝึกภาคสนามเขาชนไก่

วันที่ ๒๑ ก.พ.๖๑ พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว  ผบ.ศสร.  พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมกำลังพล สถานีฝึกที่ ๓๒  การฝึกภาคสนามเขาชนไก่  และร่วมซักซ้อมการตรวจเยี่ยมการฝึกของ ผช.ผบ.ทบ. ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี  

พิธีมอบเงินทุนสงเคราะห์สมาคมแม่บ้านทหารบก ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษของข้าราชการ ศสร.

วันที่ ๒๔ ก.พ.๖๑  พ.อ.หญิงศรีวิตรี พรมแก้ว ประธานชมรมแม่บ้าน และคณะแม่บ้าน ศสร.ให้การต้อนรับ คุณวารี วิจิตรโท ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา นรด.และคณะแม่บ้าน นรด.เนื่องในโอกาสเดินทางมามอบเงินทุนสงเคราะห์สมาคมแม่บ้านทหารบก ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษของข้าราชการ ศสร.และเยี่ยมชมกิจการแม่บ้านของ ศสร.  

พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทน อส. รุ่นที่ ๒๘

เมื่อ ๒๐ ม.ค.๖๑  พล.ต.สุดยอด   พรมแก้ว ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทน อส. รุ่นที่ ๒๘ ณ หอประชุม ศสร.