พิธีไหว้ครู หลักสูตร นายสิบสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๓๑

เมื่อ ๒๙ มี.ค.๖๑ พ.อ.ศาสตรา  ศรีเพ็ญ  รอง ผบ.ศสร. (๒)  เป็นประธาน พิธีไหว้ครู หลักสูตร นายสิบสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๓๑ ณ หอประชุม ศสร.

พิธีถวายราชสดุดีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อ ๒๙ มี.ค.๖๑ พล.ต.สุดยอด พรมแก้ว ผบ.ศสร. เป็นประธาน พิธีถวายราชสดุดีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และลงนามถวายพระพร ณ หอประชุม ศสร.

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร สัสดีอาวุโส (สื่ออิเล็กทรอนิกส์) รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อ ๒๐ มี.ค.๖๑  พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร สัสดีอาวุโส (สื่ออิเล็กทรอนิกส์) รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ  หอ ประชุม ศสร. 

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค.๖๑  พล.ต.สุดยอด พรมแแก้ว ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ณ สนามกีฬา หน้า บก.ศสร.

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นายสิบสัสดีชั้นต้นรุ่นที่ ๓๑

เมื่อ ๑๙ มี.ค.๖๑  พล.ต.วัชระ นิตยสุทธิ์  รอง ผบ.นรด.(๑) เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นายสิบสัสดีชั้นต้นรุ่นที่ ๓๑ ประจำปี ๑๕๖๑ ณ หอประชุม ศสร.  โดยมี พล.ต.สุดยอด พรมแก้ว ผบ.ศสร. ให้การต้อนรับ