ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๒๙

เมื่อ ๓๑ พ.ค.๖๑ พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๒๙ ณ เขื่อนปราณบุรี

พิธีเปิดการฝึกภาคสนาม และตรวจสภาพความพร้อมรบ หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๒๙

เมื่อ ๓๐ พ.ค.๖๑  พ.อ.เรืองศักดิ์   แก่นกำจร  รอง.ผบ.รร.กสร.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม และตรวจสภาพความพร้อมรบ หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๒๙ ณ สนามฝึก รร.กสร.ศสร.

พิธีเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ให้กับบุตร - หลาน ศสร.

เมื่อ ๒๖ พ.ค.๖๑ พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ให้กับบุตร - หลาน ศสร. ณ ห้องเรียนหมายเลข ๑ กศ.รร.กสร.ศสร.

พิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาสมาชิก อส. หลักสูตร ผบ.ร้อย.อส. รุ่นที่ ๕๐ และ ๕๑

เมื่อ ๒๘ พ.ค.๖๑ นายกองเอก ศักดิ์ชัย   แตงฮ่อ  รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาสมาชิก อส. หลักสูตร ผบ.ร้อย.อส. รุ่นที่ ๕๐ และ ๕๑ ณ หอประชุม ศสร. โดยมี พล.ต.สุดยอด  พรมแก้ว  ผบ.ศสร. ให้การต้อนรับ

พิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อ ๒๔ พ.ค. ๖๑  พล.ต.สุดยอด   พรมแก้ว  ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพล ศสร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ ศสร.