พิธีไหว้ครู หลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๓๐ และ นายสิบสัสดีอาวุโส รุ่นที่ ๒๙

เมื่อ ๓ พ.ค.๖๑ พล.ต.สุดยอด   พรมแก้ว ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีไหว้ครู หลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๓๐ และ นายสิบสัสดีอาวุโส รุ่นที่ ๒๙ ณ หอประชุม ศสร.