บริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒

  • Print

เมื่อ ๘ พ.ค.๖๑  พ.อ.ชาญณรงค์   กล่อมเกลี้ยง หก.กยข.ศสร.  เป็นประธานการบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุม ศสร.