พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูงกำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๒/๖๐ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อ ๑๗ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐  พล.ต.สุดยอด   พรมแก้ว ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูงกำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๒/๖๐ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุม ศสร.