พิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อ ๒๔ พ.ค. ๖๑  พล.ต.สุดยอด   พรมแก้ว  ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพล ศสร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ ศสร.