พิธี รับ – ส่งหน้าที่ ผบ.ศสร.

เมื่อ ๑ ต.ค. ๖๑ เวลา ๑๐๓๐  พิธี รับ – ส่งหน้าที่ ผบ.ศสร. ระหว่าง พล.ต. สุดยอด พรมแก้ว กับ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ณ บก.ศสร.