ผบ.ศสร. พบปะกำลังพล ศสร. และให้แนวทางการทำงาน

เมื่อ ๒ ต.ค. ๖๑ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พบปะกำลังพล ศสร. และให้แนวทางการทำงาน ณ หอประชุม ศสร.