พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเครื่องออกกำลังกาย ที่ได้รับมาจาก ทบ.

เมื่อ ๑๑ ต.ค. ๖๑ เวลา ๑๔๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเครื่องออกกำลังกาย ที่ได้รับมาจาก ทบ. พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโรงประกอบเลี้ยง ร้อย.บร.กบร.ศสร. และตรวจเยี่ยมครูฝึกทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กบร.ศสร.