พิธีทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๒ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อ ๑๓ ต.ค. ๖๑ เวลา ๐๗๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๒ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุม ศสร.