การอบรมศีลธรรม วัฒนธรรมทหาร ศสร. ประจำเดือน ต.ค. ๖๑

เมื่อ ๑๗ ต.ค. ๖๑ เวลา ๑๐๐๐ พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. เป็นประธานเปิดกิจกรรม การอบรมศีลธรรม วัฒนธรรมทหาร ศสร. ประจำเดือน ต.ค. ๖๑ ณ หอประชุม ศสร.