ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน (หญิง ) บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน (หญิง ) บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  รายละเอียด