พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. และ คุณ ปทุมวดี คล้ายทอง ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา ศสร. ตรวจเยี่ยม บุตรข้าราชการ ศสร. ที่มีความต้องการพิเศษ

เมื่อ ๒๖ ต.ค. ๖๑ เวลา ๑๕๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. และ คุณ ปทุมวดี คล้ายทอง ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา ศสร. ตรวจเยี่ยม บุตรข้าราชการ ศสร. ที่มีความต้องการพิเศษ ณ หมู่บ้าน ศสร.