พิธี ปลูกต้นไม้ยืนต้น ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อ ๒๙ ต.ค. ๖๑ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธี ปลูกต้นไม้ยืนต้น ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หน้า บก.ศสร. แห่งใหม่