พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจความพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่, โรงเลี้ยง และหน่วยตรวจโรค ศสร. ในการเตรียมการรับทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๖๑

เมื่อ ๓๐ ต.ค. ๖๑ เวลา ๑๔๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจความพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่, โรงเลี้ยง และหน่วยตรวจโรค ศสร. ในการเตรียมการรับทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๖๑ ในวันที่ ๑ พ.ย. ๖๑  ณ ศสร.