พิธีอำลา ผู้บังคับบัญชาทหารกองประจำการ ศสร. ที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารองหนุน

เมื่อ ๓๑ ต.ค. ๖๑ เวลา ๐๘๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีอำลา ผู้บังคับบัญชาทหารกองประจำการ ศสร. ที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารองหนุน ณ หน้า บก.ศสร. ต่อมาเมื่อเวลา ๑๒๐๐ ผบ.ศสร. เป็นประธานงานสังสรรค์ของทหารกองประจำการ ศสร. ที่ครบกำหนดปลดเป็นทหารกกองหนุน ณ หอประชุม ศสร.