เดือน: พฤศจิกายน 2018

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑ และการฝึกของ นศท.

เมื่อ ๒๗ พ.ย. ๖๑ เวล

Continue reading

พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารใหม่ และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒

เมื่อ ๒๒ พ.ย. ๖๑ เวล

Continue reading

พล.ต. สนิธชนก สังขจันทร์ รอง.ผบ.นรด. ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ , หลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๓ และ หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑

เมื่อ ๒๒ พ.ย. ๖๑ เวล

Continue reading

พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม หลักสูตร นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาที่ผ่านการสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร สายงานสัสดี รุ่นที่ ๒๕

วันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๑ เว

Continue reading