Month: November 2018

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหลักสูตรฯ

เมื่อ ๓๐ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๑๔๕ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการรับประทานอาหาร หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑ และ ทหารใหม่ ประจำปี

Continue reading

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ ๒๘ พ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙๓๐  นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ อ.ปราณบุรี ทำการกำจัดผักตบชวา บริเวณคลอง D๓ หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอปราณบุรี (

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑ และการฝึกของ นศท.

เมื่อ ๒๗ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑ ณ สนามยิงปืน ๑,๐๐๐

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ

เมื่อ ๒๓ พ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการ ศสร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ ศสร.

Continue reading

พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารใหม่ และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒

เมื่อ ๒๒ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๔๐๐ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารใหม่ และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒ ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading

พล.ต. สนิธชนก สังขจันทร์ รอง.ผบ.นรด. ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ , หลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๓ และ หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑

เมื่อ ๒๒ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต. สนิธชนก สังขจันทร์ รอง.ผบ.นรด. ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ , หลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๓

Continue reading

พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม หลักสูตร นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาที่ผ่านการสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร สายงานสัสดี รุ่นที่ ๒๕

วันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม หลักสูตร นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาที่ผ่านการสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร สายงานสัสดี รุ่นที่ ๒๕ ณ หอประชุม ศสร.  

Continue reading

พล.ต.วุฒิไกล คล้ายทอง ผบ.ศสร. ร่วมออกกำลังกายกับข้าราชการ ศสร.

เมื่อ ๒๑ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๕๐๐ พล.ต.วุฒิไกล คล้ายทอง ผบ.ศสร. ร่วมออกกำลังกายกับข้าราชการ ศสร. ณ สนามกีฬาหมู่บ้าน ศสร.

Continue reading

พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. มอบทุนสงเคาระห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษ จาก นรด.

เมื่อ 21 พ.ย.61 เวลา 1000 พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. มอบทุนสงเคาระห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษ จาก นรด. ให้กับตัวแทนบุตรข้าราชการ ศสร. ณ ห้องประชุม ศสร.

Continue reading

พ.อ. เกษม ตราชู รอง.ผบ.รร.กสร.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง ของ นศท.

เมื่อ ๑๕ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐ พ.อ. เกษม ตราชู รอง.ผบ.รร.กสร.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง ของ นศท. ณ สนามยิงปืน รร.นส.ทบ.

Continue reading