พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมทหารใหม่ ผลัด ๒/ ๖๑

เมื่อ ๔ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๑๐๐ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมทหารใหม่ ผลัด ๒/ ๖๑ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ศสร.