พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีพบปะทหารใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒

เมื่อ ๕ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๔๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีพบปะทหารใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒ ณ หอประชุม ศสร.