พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร นายสิบสัสดีชั้นต้น (สื่ออิเล็กทรอนิกส์) รุ่นที่ ๑

เมื่อ ๑๓ พ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐ พ.อ. นฤดล ท้าวฤิทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร นายสิบสัสดีชั้นต้น (สื่ออิเล็กทรอนิกส์) รุ่นที่ ๑ ณ หอประชุม ศสร.