พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิต ของ นศท.

เมื่อ ๑๓ พ.ย. ๖๑  เวลา ๑๓๐๐ พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิต ของ นศท. ณ ศูนย์ฝึก (ย่อย) ศสร.