พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. เป็นประธานการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ศสร.

เมื่อ ๑๓ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐ พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. เป็นประธานการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ศสร. ณ หอประชุม ศสร.