Day: November 15, 2018

พ.อ. เกษม ตราชู รอง.ผบ.รร.กสร.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง ของ นศท.

เมื่อ ๑๕ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐ พ.อ. เกษม ตราชู รอง.ผบ.รร.กสร.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง ของ นศท. ณ สนามยิงปืน รร.นส.ทบ.

Continue reading