Day: November 21, 2018

พล.ต.วุฒิไกล คล้ายทอง ผบ.ศสร. ร่วมออกกำลังกายกับข้าราชการ ศสร.

เมื่อ ๒๑ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๕๐๐ พล.ต.วุฒิไกล คล้ายทอง ผบ.ศสร. ร่วมออกกำลังกายกับข้าราชการ ศสร. ณ สนามกีฬาหมู่บ้าน ศสร.

Continue reading

พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. มอบทุนสงเคาระห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษ จาก นรด.

เมื่อ 21 พ.ย.61 เวลา 1000 พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. มอบทุนสงเคาระห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษ จาก นรด. ให้กับตัวแทนบุตรข้าราชการ ศสร. ณ ห้องประชุม ศสร.

Continue reading