พล.ต.วุฒิไกล คล้ายทอง ผบ.ศสร. ร่วมออกกำลังกายกับข้าราชการ ศสร.

เมื่อ ๒๑ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๕๐๐ พล.ต.วุฒิไกล คล้ายทอง ผบ.ศสร. ร่วมออกกำลังกายกับข้าราชการ ศสร. ณ สนามกีฬาหมู่บ้าน ศสร.