พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. มอบทุนสงเคาระห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษ จาก นรด.

เมื่อ 21 พ.ย.61 เวลา 1000 พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. มอบทุนสงเคาระห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษ จาก นรด. ให้กับตัวแทนบุตรข้าราชการ ศสร. ณ ห้องประชุม ศสร.