พล.ต. สนิธชนก สังขจันทร์ รอง.ผบ.นรด. ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ , หลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๓ และ หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑

เมื่อ ๒๒ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต. สนิธชนก สังขจันทร์ รอง.ผบ.นรด. ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ , หลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๓ และ หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑ ณ รร.กสร.ศสร. โดยมี พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะให้การต้อนรับ