Day: November 23, 2018

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ

เมื่อ ๒๓ พ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการ ศสร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ ศสร.

Continue reading

พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารใหม่ และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒

เมื่อ ๒๒ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๔๐๐ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารใหม่ และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒ ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading